Retur/ångerrätt/ Reklamation

Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter, kundunika artiklar eller profilprodukter. Inte heller artiklar markerade med "Begränsad returrätt" omfattas av ångerrätten. Artiklar med begränsad returrätt är varor som normalt inte lagerhålls hos DK Data & Kontor såsom beställningsvaror, icke lagerlagda artiklar eller artiklar som inte ingår i ordinarie sortiment. Kontakta kundtjänst för artikelspecifik information.

Vid retur ska retursedel utfärdad av DK Data & Kontors kundtjänst medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. För att erhålla retursedel ska kunden kontakta DK Data & Kontors kundtjänst på telefonnummer 0140-38 51 07 eller maila till order@dkdata.se. Returfrakt betalas av kunden. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.

Reklamation

Eventuella fel på produkter ska reklameras inom 7 dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts av kunden. Synlig transportskada ska anmälas till chauffören och noteras på fraktsedeln direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot DK Data & Kontor Kund ska kontakta DK Data & Kontors kundtjänst samma dag som leverans skett för reklamation av transportskador. Reklamation ska göras till DK Data & Kontors kundtjänst på telefon 0140- 38 51 07. Retursedel utfärdad av DK Data & Kontors kundtjänst måste medfölja returgodset. DK Data & Kontor står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

Laddar
Laddar