Fakturering och betalningsvillkor

I DK Data & Kontors webbshop gäller endast fakturabetalning. Kunden ska erlägga betalning senast 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Anmärkningar skall göras inom 8 dagar från fakturadatum.

Frågor gällande fakturering och betalningsvillkor hänvisas till vår ekonomiavdelning på telefon 0140-38 51 00

Laddar
Laddar